2017-12-08 Alves, Olivia & Chelsea (1st bday)

2017-12-08 Garrido, Mateo (1st bday)

2017-12-08 Rivera, Camila (1st bday)